EMRİ BİL MARUF ve HANIMLAR

source url

source site https://theburgerhunter.com/vitolois/7915 “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” (Al-i İmran 104) Genç Birikim Derneğinin Konferans Salonunda yapılan Konferans Programında Zeynep-Der Başkanı Sabiha Ateş Alpat Hanımefendi bir konuşma yaptı.

 

Seküler algı ve anlayışların baskın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Medeniyetimizin temel esaslarını gerektiği gibi güncelleştirip gündeme almadığımızda sekülerizim kirlerinden etkileniyoruz. Hatta hayatımızı organize etmeye yeltenerek bizim üzerimizden rant sağlıyorlar. İmanın gereği olan ilkeleri yaşam alanında görünür kılarak canlı tutmadığımızda, gayri İslami ahlak ve anlayışların çirkinliklerinin hoş karşılandıklarını, hiç sorgulanmadan kabul gördüklerine şahit oluyoruz, ne yazık ki. Küresel modernizmin kol gezdiği bu ortamda en zayıf kalan noktalarımızdan biri de “Emri Bilmaruf” ilkesindir. Bu husustaki duyarsızlığımız, gözümüzün önünde cereyan eden ahlaksızlıklara ses çıkarmayışımız toplumsal yozlaşmayı hızlandırıyor. Bireyselleşen, yalnızlaşan ve yabancılaşan bir toplumda insanları duyarsızlaştıran tüm olgu, anlayış ve davranışlara karşı iyiliği ve hayrı gündemde tutarak, Allah ve Resul yoluna çağırarak var olmak zorundayız.


Sabiha Ateş Alpat Hocamız bizi bu önemli konuda aydınlattı. Sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattı. Konuşmasına Müslüman kadınların sorumluluklarına dikkat çekerek başlayan hocamız, Müslüman’ın 5M’si şeklinde formülize ettiği; Mümin, Muvahhid, Müslüman, Muttaki ve mücadele kavramları üzerinden konuyu detaylandırdı. Müslüman’ın hayatına Allah’ın boyasıyla renk vermesi gerektiğine ekonomiye, siyasete, eğitime, sokağa ve her şeye İslam boyası çekerek kavram ve meseleleri İslami bir bakışla değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra konuşmasına bu minvalde devam eden Sabiha Hoca, salonu dolduran kardeşlerimiz için faydalı olduğunu düşündüğümüz bir sunum gerçekleştirdi. Teşriflerinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi borç addederek, Allah razı olsun deriz. Bu konuşmanın tam metnini dergimizin yeni sayısında (Ocak Ayında) okuyabilirsiniz.

adana cuma sohbetleri

YAZANLARIMIZ


IMAGE
Minimanti denuderanno disenfiasse http://modernhomesleamington.co.uk/?id=13924 ritranquillaste antelunari. Rinserrerebbe malinconica 1- M.Beşir ERYARSOY
IMAGE
see 2- Ali KAÇAR
IMAGE
forex bank öppettider farsta 3- Kâzım SAĞLAM
IMAGE
see 5- Serkan ÇAYCI
IMAGE
mujeres solteras judias 8-Serdar GÜRBEY