EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ SONA ERDİ

see

forex bank öppettider farsta Medeniyet Vakfı’nın 14 Nisan 2014 – 28 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlediği Medeniyet Okulu Eğitim Seminerleri’nin ilk kuru tamamlandı. Sunumlarını değerli ilim adamı ve akademisyenlerin gerçekleştirdiği Fıkıh Usulü (Arapça), Hadis Usulü (Arapça), Hadis Usulü (Türkçe), İslam Düşüncesi, Mezhepler Tarihi, Osmanlıca dersleri yer aldı. Dersler Medeniyet Vakfı’nın Fatih’teki genel merkezinde gerçekleşti.

see  

http://huntersneeds.net/rigaro/2824 Değerli ilim adamı Prof. Dr. Abdulhalik b. Hasan eş-Şerif’in sunumunu yaptığı “Fıkıh Usulü” ve “Hadis Usulü” dersleri Arapça gerçekleşti. Fıkıh Usulü dersi kapsamında Fıkıh Usulü’nün genel tanımı ve Şer’i hüküm konuları ele alınarak “Kavâidu’l-Usûl ve Me’akidu’l-Fusûl” adlı eser okutuldu. Hadis Usulü dersi kapsamında hadislerin tedvin edilmesindeki usul ve esaslar ela alınarak İbn Hacer el-Askal’anî’nin “Nuzhetu’n-Nazar fi Tavdîhi Nuhbeti’l-Fiker” adlı eser okutuldu. Arapça gerçekleşen bu derslerin tamamlanmasının ardından katılımcılara Türkçe ve Arapça katılım belgesi verildi.

http://halilbalim.com/?frimol=paginas-de-citas-en-internet&3de=75  

mujeres solteras judias Sunumunu değerli ilim adamı Hasan Fehmi Çiçek’in gerçekleştirdiği “Hadis Usulü” dersi kapsamında hadislerin tedvin edilmesindeki usul ve esaslar ele alınarak İbnu’s-Salah’ın “Ulûmu’l-Hadis” adlı eseri okutuldu.

http://yuktung.com.my/esnew/1422  

rencontres ecologie die  Sunumunu kıymetli ilim adamı M. Beşir Eryarsoy’un gerçekleştirdiği “İslam Düşüncesi” dersi kapsamında düşünmenin amacı ve önemi, İslam düşüncesinin temel dayanakları, akıl ve akletmenin değeri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

annonce site de rencontres  

here Değerli akademisyen Şükrü Bağcı’nın sunumunu gerçekleştirdiği “Mezhepler Tarihi” dersinde İslam Mezhepler Tarihi’nin tanımı, gayesi, kaynakları ve metotları hakkında katılımcılara bilgiler verilmiş; Harici ve Şii fırkalar ele alınmıştır. Bu derste Prof. Dr. Mustafa Öz’ün “İslam Mezhepleri Tarihi” isimli eseri okutulmuştur.

 

Değerli akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zeki İzgöer’in sunumunu gerçekleştirdiği “Osmanlıca” dersi kapsamında katılımcılara matbu düzeyde metin okuma ve yazma becerisi kazandırılmıştır.

 

Dört kurdan oluşan Medeniyet Okulu Eğitim Seminerleri’nin ilk kuru katılımcılara sertifikaların verilmesinin ardından sona erdi.