EY SELAHADDİN! AKSA TEHLİKEDE!

follow + Ey Selahaddin! Aksa tehlikede!
- “Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allâh da onların durumlunu değiştirmez.” (Ra’d-11) Aksa evet tehlikede çünkü ümmet de tehlikede!

http://zspskorcz.pl/pictose/eseit/5138

enter site Mescid-i Aksaya destek vermemizin önündeki her türlü engelden kendimizi kurtarmalıyız. Aksa, kendisini tamamen Allah’a adayamayanların özgürleştiremeyeceği kadar değerlidir.

fare soldi con il trading online

high yield strategie für binaere optionen

see url