15 TEMMUZ DİRİLİŞ SÜRECİ VE GÖREVLERİMİZ

http://getraenke-doeden.de/tyuie/3526 İlahiyatçı yazar, sivil toplum örgütü temsilcisi ve kanaat önderlerinin oluşturduğu 'Eyüp Buluşmaları Platformu' 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir bildiri yayınladı. "15 Temmuz diriliş süreci ve görevlerimiz" başlığını taşıyan bildiriyi platform adına Abdullah Yıldız okudu. Darbe girişimi ve sonrasında yaşananların yer aldığı ve 57 imzacısı olan bildiri şu şekilde;

http://ligaspanyol.net/?mikroskop=site-rencontre-pof.com&15d=1b  

click here follow link Bismillahirrahmanirrahim.

meine stadt mönchengladbach partnersuche Öncelikle 15 Temmuz darbe girişiminde şer odakların tuzaklarını bozan Rabbimize hamd ediyor, bu hain saldırıyı göğsünde eriten yiğit milletimizi kutluyoruz. Bu vesileyle, katil darbecilere direnirken şehid düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar ve hayırlar diliyoruz.

go to link TESPİTLER

*15 Temmuz 2016; milletimizin son haçlı saldırısını da geri püskürttüğü, istiklâline ve istikbaline sahip çıktığı gündür. Bundan böyle hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır, olmamalıdır.

*15 Temmuz 2016; “Çanakkale ruhu”nun, “millet ve ümmet şuuru”nun yeniden canlandığı bir milattır. Bugün yapılması gereken ise, bu imanı diri tutmak, 15 Temmuz ruhunu tahkîm etmektir.

*15 Temmuz’da, yöneticisi ve yönetileni ile milletimiz, şer güçlere "Köle olmayacağız!" demiştir.

*15 Temmuz 2016 kıyamının ruh kökü, kalkış ve hareket noktası Salâ-Ezan, Tekbir ve Şehadettir.

*15 Temmuz Darbe girişiminde; İslam dinini tahrif ederek yeni bir din algısını oluşturmaya çalışan ve bu hususta İslam dışı tüm unsurlardan yardım alan Fethullah Gülen ve Hareketi maşa olarak kullanıldı. Aslında bu FETÖ’cü Paralel Çete; aklını, fikrini, iradesini ‘kutsal’ liderlerine teslim eden “mankurtlaştırılmış” insanlardan oluşmuştur. Ve bu örgüt, Kur’ân’ın yasaklamasına rağmen (Âl-i İmran/28; Nisa/144; Maide/51), İslâm düşmanı güç odaklarını velî/dost edinmiştir.

*Halbuki Müslüman; nefsini aklına, aklını imanına, imanını ve ibadetlerini de yalnız Allah’a has kılan ve teslim eden insandır.

http://thenovello.com/alfondie/elkos/2449 GÖREVLERİMİZ

*15 Temmuz - 7 Ağustos 2016 ile başlayan “Direniş ve Diriliş Süreci”nde; Müslüman öncülere, fikir adamlarına, kanaat önderlerine, İslâm âlimlerine ve davetçilere büyük görevler düşmektedir:

* binäre optionen schlecht "Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir."hadis-i şerifi (Buharî, Salât, 88) gereği kenetlenen bu millete doğru ve dürüst öncülük yapılmalıdır.

*Şu andan itibaren, hiç kimse ve özellikle de davetçi hocalarımız; 15 Temmuz öncesindeki meşrep-mezhep ayırımlarına, fırka ve parti çekişmelerine, ideolojik gerilimlere dönülmesine ve 15 Temmuz – 7 Ağustos sürecinde kapanan sosyo-kültürel ‘fay hatlarının’ tekrar açılmasına izin vermemelidirler.

*İnsanımızı tekfîr, tefrîk ve tezyîf eden söylem, tavır ve tutumlara asla prim vermemeli; aksine kalpleri te'lif ve tevhîd etmeyi öncelemeliyiz. Halkımızı eleştirmek, suçlamak ve azarlamak yerine, "hikmetle ve güzel öğütle Rabbimizin yoluna" (Nahl/125) davet etmeli, hakkı ve hakikati dosdoğru anlatmalıyız. "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın" (Müslim, Cihâd, 1732) hadisini, her zamankinden daha çok bu günlerde ilke edinmeli, halkımızı şefkatle kuşatmalı ve kucaklamalıyız.

*“Ümmetin Hocaları” olarak görülen şu heyet, "İslâm'ı önce Müslümanlara öğretmeli" ilkesi uyarınca, İslâm'ı önce kendilerine, sonra da bu aziz milletimize “doğru” tarzda öğretmelidirler.

opcje binarne kursy BEKLENTİLERİMİZ

*Son darbeyi püskürten milletimiz, hâlâ darbe ürünü bir anayasa ile yönetilemez. Acilen halkın dini inanç ve değerlerine, gerçeğine, geleneğine ve hassasiyetlerine uygun bir anayasa yapılmalı ve halkımız dini inanç ve değerlerini dile getirip, ibadetlerini uygulamada tam anlamıyla özgür olmalıdır.

*Kamusal alan dahil tüm alanlarda yapılacak görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve emanete riayet esas alınmalı ve her türlü imtiyaz, iltimas ve adam kayırmanın önüne geçilmelidir.

*15 Temmuz darbe girişimine ve diğer suçlara karışanların tespitinde adalet ve hakkaniyet esasına tam uyulmalıdır. “Bir toplumdan hoşlanmamanız, sizi adaletten alıkoymasın” âyeti (Maide/8) ve Allah Rasûlü’nün (sav) “Kızım Fatıma da olsa cezasını vermekte tereddüt etmezdim” sözü ilkemiz olmalıdır.

*Diyanet Teşkilatı ve dinî camialar her türlü bidat ve hurafeleri bertaraf etmek için, Kur’ân ve Sünnet merkezli ve “sevâd-ı azam” eksenli, sahih ve kuşatıcı bir din anlayışını temsil etmelidir.

*15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ciddi anlamda yıpranan ve aşınan “cemaat”, “imam” , “cihad”, “şeriat” vb. gibi İslâmî kavramları asli muhteva ve saygınlıklarına yeniden kavuşturmalıyız.

*İslâm’ın evrensel ruhunu ve mesajını zedeleyecek ya da tahrif edecek her türlü “ulusallaştırıcı”, “muhafazakârlaştırıcı” ve “modernleştirici” anlayış, yaklaşım ve yönlendirmelere kesin set çekmeliyiz.

*Müslüman halkımızın kendilerinden büyük görev ve sorumluluklar beklediği İslâm âlimlerimiz, önümüzdeki yeni sürecin inşasında güçlü ve etkin bir şekilde ve aktif olarak rol almalıdırlar.

Kısaca; ezilen ve horlanan ümmete bir umut ışığı olan 15 Temmuz ruhunu diri tutup, yeni nesillere benimsetmek için bu ruhu besleyen dini inanç ve değerlerimizi hep birlikte yeniden tahkim etmeliyiz.

Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve İslâm âlemini, her türlü dâhilî ve haricî belâ ve musibetlerden korusun.

conocer mujeres red social ABDULLAH KAHRAMAN, ABDULLAH CİHANGİR, ABDULLAH BÜYÜK, ABDULMETİN BALKANLIOĞLU, ABDULLAH TRABZON, ABDULLAH YILDIZ, ABDULAZİZ KUTLUAY, ABDULVAHAP EKİNCİ, ADNAN DEMİRCAN, AHMET AĞIRAKÇA, AHMET BULUT, ABDULHAMİD KAHRAMAN, AHMET TAŞGETİREN, ALİ RIZA TEMEL, ALİ RIZA DEMİRCAN, AHMET HAMDİ YILDIRIM, AHMET VAROL, AHMET SEMİZ, BÜLENT YILDIRIM, CELALETTİN VATANDAŞ, EMRULLAH HATİBOĞLU, FARUK BEŞER, FARUK KÖSE, HALİL İBRAHİM KUTLAY, HAYREDDİN KARAMAN, HALİL GÖNENÇ, İHSAN ŞENOCAK, İHSAN SÜREYYA SIRMA, İBRAHİM CÜCÜK, KAZIM SAĞLAM, KERİM BULADI, MEHMET SALİH EKİNCİ, MEHMET GÖKTAŞ, MEHMET FIRINCI, MEHMET ÇELEN, MUHAMMED EMİN YILDIRIM, MEHMET PAKSU, METİN KARABAŞOĞLU, MUSTAFA AĞIRMAN, MEHMET BEŞİR ERYARSOY, MUSTAFA KARATAŞ , NUREDDİN YILDIZ, ÖMER DÖNGELOĞLU, ÖMER FARUK KORKMAZ, RAMAZAN KAYAN, RAMAZAN ALTINTAŞ, RAŞİT KÜÇÜK, RECEP SONGÜL, SİRACEDDİN ÖNLÜLER, ŞİNASİ GÜNDÜZ, TALHA HAKAN ALP, VEHBİ KARAKAŞ, VECDİ AKYÜZ, YAŞAR KANDEMİR, YUSUF KAPLAN, YUSUF ZİYA KAVAKÇI